Fysmed AS

Arbeid med spesialisterklæringer kan deles inn i flere faser:

1. Gjennomgang av saksdokumenter. Henvisende instans vil som regel i forkant ha oversendt nødvendig medisinsk dokumentasjon. Dette inkluderer:

  • Opplysninger om skaden (skademelding, takstrapport, evt. politirapport, tekniske rapporter).
  • Medisinske opplysninger tidsnært skaden (rapport fra legevakt, sykehus eller primærlege)
  • Medisinske opplysninger i det videre forløp etter akuttfasen (primærlegejournal, rapporter fra fysioterapeuter, kiropraktorer eller andre behandlere, epikriser fra sykehus)
  • Supplerende opplysninger fra gjennomførte undersøkelser (røntgen, laboratorier m.m.)
  • Trygdejournal om oversikt over sykmeldingsperioder.
  • Helseopplysninger fra tiden før skaden (primærlege, bedriftslege og lignende)
<<tilbake neste>>
fysmedfagstabenerklæringerkontaktkartventetiderlinker