Fysmed AS

Ventetider

Kapasiteten for utarbeidelse av spesialisterklæringer er begrenset. Til tider kan pågang av nye saker overskride kapasiteten. Dette fører til at det oppstår ventetid før saken kan behandles.

For tiden er ventetiden rundt 10 måneder.

For å unngå uakseptabelt lange ventetider, må vi dessverre ved enkelte anledninger avvise saker.

Sakkyndige oppdrag fra retten er som regel svært tidkrevende. Jan Erik Ødegård har for tiden begrenset kapasitet til å påta seg oppdrag for retten som rettsoppnevnt sakkyndig.

fysmedfagstabenerklæringerkontaktkartventetiderlinker